Compromisos dos Fillos de Galicia para a preservación da nosa Galeguidade

A Asociación Cultural Fillos de Galicia elaborou unha lista de 20 compromisos que invita a asumir a todos os membros da súa comunidade virtual e a calquera galego ou descendente, como forma de nos comprometer persoalmente coa preservación da nosa identidade como galegos. Consideramos que sen un compromiso persoal ha ser inútil calquera esforzo por parte das institucións públicas (Xunta de Galicia) ou privadas (centros galegos e asociacións da emigración). Comprométete ti tamén!

 1. Considerarei Galicia como a miña Patria.
 2. Proclamarei en público e en privado que son galego/a.
 3. Considerarei a todos os galegos como tales, con independencia de que vivan ou non en Galicia, e naceran onde naceran.
 4. Se coñezo o idioma galego aproveitarei sempre que poida para o practicar e esforzareime en perfeccionalo escribindo, falando, lendo e escoitando. Se non o coñezo, farei todo o posible por o aprender e o utilizar, sen ter vergonza por non o dominar.
 5. Trasmitirei aos meus fillos e netos o orgullo de ser galegos.
 6. Procurarei poñerlles nomes galegos aos meus fillos.
 7. Se teño un apelido castelanizado trocareino pola súa auténtica forma galega.
 8. Utilizarei sempre os nomes galegos das provincias, cidades, vilas, parroquias ou aldeas de Galicia, especialmente os daquelas onde teño as miñas orixes.
 9. Estudarei e darei a coñecer a historia de Galicia.
 10. Cultivarei as receitas de cociña galega aprendidas da miña familia e outras que aprenda a través do estudo da gastronomía galega e difundirei as súas virtudes entre os meus achegados.
 11. Preservarei as tradicións galegas practicándoas e promocionándoas no meu entorno.
 12. Celebrarei todos os anos a festa da Patria Galega do 25 de xullo.
 13. Sempre terei á vista na miña casa algún elemento decorativo que fale de Galicia: un cadro, fotografía, bandeira, adorno, figura, etc.
 14. Consumirei preferentemente produtos galegos.
 15. Contribuirei na medida que poida a un mellor futuro para Galicia e para todos os galegos, onde queira que vivan.
 16. Defenderei o nome de Galicia e dos galegos ante calquera insulto, difamación ou mofa.
 17. Renegarei de quen aldraxe ou perxudique a Galicia e aos galegos, procurando defendelos con todas as miñas forzas; manifestarei publicamente a miña disconformidade con calquera lei ou medida que perxudique a Galicia, aos galegos ou á súa identidade; e apoiarei as iniciativas políticas honestas que procuren o ben para Galicia.
 18. Difundirei polo mundo o nome de Galicia, explicando o que é, ónde está e quén son os galegos, amosando o orgullo da nosa cultura, idioma e historia.
 19. Apoiarei ás organizacións que traballen por conservar a cultura e identidade galegas no exterior, coa miña participación como socio/a ou traballando dalgún outro xeito ao meu alcance a prol delas. Contribuirei, na medida das miñas posibilidades, a soster os gastos destas e ao seu bo goberno.
 20. Farei sempre por unir aos galegos do todo o mundo e nunca por os dividir.

Se ti queres asumir publicamente estes compromisos como galego/a, como fillo/a de Galicia, envía un comentario mediante o botón que tes máis abaixo nesta páxina. Grazas.


(Versión en castellano)
La Asociación Cultural Fillos de Galicia ha elaborado una lista de 20 compromisos que invita a asumir a todos los miembros de su comunidad virtual y a cualquier gallego o descendiente, como forma de comprometernos personalmente con la preservación de nuestra identidad como gallegos. Consideramos que sin un compromiso personal ha de ser inútil cualquier esfuerzo por parte de las instituciones públicas (Xunta de Galicia) o privadas (centros gallegos y asociaciones de la emigración). ¡Comprométete tú también!

 1. Consideraré Galicia como mi Patria.
 2. Proclamaré en público yen privado que soy gallego/a.
 3. Consideraré a todos los gallegos como tales, con independencia de que vivan o no en Galicia, dondequiera que hayan nacido.
 4. Si conozco el idioma gallego aprovecharé siempre que pueda para practicarlo y esforzarme en perfeccionarlo escribiéndolo, hablándolo, leyéndolo y escuchándolo. Si no lo conozco, haré todo lo posible por aprenderlo y utilizarlo, sin tener vergüenza por no dominarlo.
 5. Transmitiré a mis hijos y nietos el orgullo de ser gallegos.
 6. Procuraré ponerles nombres gallegos a mis hijos.
 7. Si tengo un apellido castellanizado lo cambiaré por su auténtica forma gallega.
 8. Utilizaré siempre los nombres gallegos de las provincias, ciudades, villas, parroquias o aldeas de Galicia, especialmente los de aquellas donde tengo mis orígenes.
 9. Estudiaré y daré a conocer la historia de Galicia.
 10. Cultivaré las recetas de cocina gallega aprendidas de mi familia y otras que aprenda a través del estudio de la gastronomía gallega y difundiré sus virtudes entre mis allegados.
 11. Preservaré las tradiciones gallegas practicándolas y promocionándolas en mi entorno.
 12. Celebraré todos los años la fiesta de la Patria Gallega del 25 de Julio.
 13. Siempre tendré a la vista en mi casa algún elemento decorativo que hable de Galicia: un cuadro, fotografía, bandera, adorno, figura, etc.
 14. Consumiré preferentemente productos gallegos.
 15. Contribuiré en la medida que pueda a un mejor futuro para Galicia y para todos los gallegos, donde quiera que vivan.
 16. Defenderé el nombre de Galicia y de los gallegos ante cualquier insulto, difamación o mofa.
 17. Renegaré de quien humille o perjudique a Galicia y a los gallegos, procurando defenderlos con todas mis fuerzas; manifestaré públicamente mi disconformidad con cualquier lei o medida que perjudique a Galicia, a los gallegos o a su identidad; y apoyaré las iniciativas políticas honestas que procuren el bien para Galicia.
 18. Difundiré por el mundo el nombre de Galicia, explicando que es, donde está y quiénes son los gallegos, mostrando el orgullo de nuestra cultura, idioma e historia.
 19. Apoyaré a las organizaciones que trabajen por conservar la cultura e identidad gallegas en el exterior, con mi participación como socio/a o trabajando de alguna forma a mi alcance a favor de ellas. Contribuiré, en la medida de mis posibilidades, a sostener los gastos de estas y a su buen gobierno.
 20. Haré siempre por unir a los gallegos do todo el mundo y nunca por dividirlos.

Si tú quieres asumir públicamente estos compromisos como gallego/a, como fillo/a de Galicia, envía un comentario mediante el botón que tienes más abajo en esta página. Gracias.


(Versão em português)
A Asociación Cultural Fillos de Galicia elaborou uma lista de 20 compromissos que convida todos os membros da Comunidade Virtual e qualquer galeg@ ou descendente a assumir, como forma de nos comprometermos pessoalmente com a preservação da nossa identidade como galeg@s. Consideramos que, sem um compromisso pessoal, será inútil qualquer esforço por parte das instituicões públicas (Xunta da Galiza) ou privados (Centros Galegos e Associações na Emigração). Compromete-te tu, também!

 1. Considerarei a Galiza como a minha Pátria;
 2. Proclamarei em público e em privado que sou galeg@;
 3. Considerarei tod@s @s galeg@s como tal, independentemente de que vivam ou não na Galiza, onde quer que tenham nascido;
 4. Se conhecer o idioma galego, aproveitarei sempre para praticá-lo e esforçar-me-ei por me aperfeiçoar escrevendo-o, falando-o, lendo-o e ouvindo-o. Se não o conhecer, farei todo o possível por aprendê-lo e utilizá-lo, sem ter vergonha por não dominá-lo;
 5. Transmitirei aos meus filh@s e net@s o orgulho de serem galeg@s.
 6. Procurarei pôr nomes galegos aos meus filh@s.
 7. Se tiver um nome castelhanizado, modificá-lo-ei para a sua forma genuína galega;
 8. Utilizarei sempre os nomes galegos das províncias,cidades, vilas, freguesias ou aldeias da Galiza, especialmente os daquelas onde tenho as minhas orígens;
 9. Estudarei e darei a conhecer a História da Galiza;
 10. Cultivarei as receitas da cozinha galega aprendidas com a minha família e outras que aprenda através do estudo da gastronomia galega e defenderei as suas virtudes junto dos que me estão próximos;
 11. Preservarei as tradições galegas, praticando-as e promovendo-as em torno de mim;
 12. Celebrarei todos os anos a Festa da Pátria Galega do 25 de Julho;
 13. Terei sempre à vista, em minha casa, algum elemento decorativo que fale da Galiza: um quadro, fotografia, bandeira, adorno, estatueta, etc.;
 14. Consumirei, de preferência, produtos galegos;
 15. Contribuirei, na medida do possível, para um futuro melhor para a Galiza e para tod@s @s galeg@s, onde quer que vivam;
 16. Defenderei o nome da Galiza e d@s galeg@s perante qualquer insulto, difamação ou desrespeito;
 17. Renegarei quem humilhe ou prejudique a Galiza e @s galeg@s, procurando defendê-los com todas as minhas forças; manifestarei publicamente o meu desacordo com qualquer lei ou medida que prejudique a Galiza, @s galeg@s ou a sua identidade e apoiarei as iniciativas políticas honestas que procurem o bem da Galiza;
 18. Difundirei pelo mundo o nome da Galiza, explicando o que é, onde fica e quem são @s galeg@s, demonstrando orgulho da nossa cultura, idioma e história;
 19. Apoiarei as organizações que trabalhem para conservar a cultura e identidade galegas no exterior, participando como sóci@ ou trabalhando de alguma forma ao meu alcance em seu favor. Contribuirei, na medida das minhas possibilidades, para subvencionar os gastos destas e para a sua boa gestão;
 20. Farei sempre por unir @s galeg@s de todo o mundo e nunca dividi-los.

Se queres assumir publicamente estes compromissos como galeg@, como filh@ da Galiza, envia um comentário utilizando o botão que tens, mais abaixo, nesta página.
Obrigad@s!

Esta entrada foi publicada en Fillos de Galicia. Garda a ligazón permanente.

57 respostas a Compromisos dos Fillos de Galicia para a preservación da nosa Galeguidade

 1. Alodeiro di:

  Hola Iñaki:
  Soy chilena, nieta de gallego. ¿Por qué no nos juntamos?. ¿Sabes si está funcionando el Lar Gallego en Santiago?. Yo ando buscando por esta página a la familia de mi abuelo paterno.. se muy poco de él. Pero acá en Chile fue fundador del Lar Gallego, mi padre fue gaitero mayor pero ya poco contacto tenemos con la comunidad.
  Escribeme alodeiro@vtr.net o al correo de mi página web contacto@aainteligencia.cl En mi página puedes conocer un poco de lo hago http://www.aainteligencia.cl
  Saludos
  Andrea

 2. Alodeiro di:

  Sin haber conocido este compromiso lo he llevado a cabo, mis hijos tienen nombres gallegos Iago Artús y Damián Antonio, al menor de mis hijos le puse el apellido Lodeiro para que no se pierda el apellido ya que somos tres nietas mujeres y de esta forma se pierde el apellido. Mi abuelo fue realmente un hombre que hizo mucho por surgir, estoy orgullosa de él y de sus orígenes. Me comprometo a mantener el vínculo con Galicia.

 3. ofmato di:

  Son fillo e neto de galegos e vivo no Pais Vasco.

  Asumo todos e cada un dos puntos deste compromiso. Creo dende fai moito tempo en todos eles.

  Gracias a miña querida amiga Merce, gracias a súa paciencia son capaz de asumir este compromiso na lingua dos meus pais e avos. Tamén gracias a todolos galego falantes, que sempre fixeron que amara tanto esta terra nosa.

  Espero e dexeso que gracias a iniciativas como esta, mellore algún día a situación identitaria do noso pais.

  Oskar dende Bilbao.

 4. mopez1 di:

  meu comprometo a falar o galego e dar a conhocer cultura e lengua e insenhando a meu fillos a traducaon. Obrigado e unha aperta

 5. Antonio54 di:

  Eu comprometome coa preservacion da nosa identidade Galega
  Antonio Luis C.fillo de Galego(Santiago -Chile)

 6. anavilat di:

  Asino estes compromisos como meus e do meu fillo.
  Ana Mª Iglesias Otero.
  Brais Alvaréz Iglesias.
  Galegos e fillos de Galegos

 7. Galiciaprasempre di:

  Son Galega!!! Comprométome e xuro ser galega. Asino.

Os comentarios están pechados.